Αυτό είναι το νέο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα παραγγελίας εντύπων, εταιρικών δώρων και ειδών γραφείου, το οποίο παρέχεται από την εταιρεία Tsirigotis print . Η εταιρεία μας αντιλαμβανόμενη τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία και τον μειωμένο χρόνο του μέσα από αυτό το eshop σας δίνει την δυνατότητα να παραγγείλετε τα έντυπα σας με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Μέσα από τη ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να παραγγείλετε τα έντυπα σας είτε με έτοιμη μακέτα είτε αναθέτοντας στο δικό μας σχεδιαστικό τμήμα την σωστή κατασκευή της. Για είδικές κατασκευές,για μη τυποποιημένα έντυπα ή για μηχανογραφικά έντυπα λογιστηρίων για Dot Matrix ή Laser εκτυπωτές παρακαλούμε

επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας στο 210 5715 117 .
Στοιχεία εταιρείας:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: TSIRIGOTIS PRINT IKE
Α.Φ.Μ.: 801079291
Δ.Ο.Υ.: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 148589202000
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΝΗΣ ΔΑΜΑΣΤΑΣ 6 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12133
ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΔΑ