Χρησιμοποιήστε αυτή την φόρμα για αποστολή αρχείων έως 5mb διαφορετικά χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα wetransfer .

Για τις προδιαγραφές “έτοιμων” αρχείων πατήστε εδώ.

Δήλωση Χρήστη: Συμφωνώ ότι χρησιμοποιώντας αυτή την φόρμα επικοινωνίας παρέχω ανεπιφύλλακτα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την σωστή επικοινωνία από την εταιρεία σας. Η εταιρεία δύναται να αποθηκεύσει τα στοιχεία αυτής της επικοινωνίας για μελλοντική χρήση ή επικοινωνία μαζί σας.